Voor Gezinnen

Vrijwel alle ouders maken zich wel eens zorgen over hun kind. Kinderen en pubers vertonen nu eenmaal bij tijd en wijle lastig of voor hun ouders ongewenst gedrag. Welke ouders kunnen zeggen dat ze nooit eens met de handen in het haar hebben gezeten in hun carrière als opvoeder?

Opvoedingsvragen horen bij het leven. In de meeste gevallen slagen gezinnen erin die te hanteren zonder beroep te doen op professionele hulp, al dan niet met behulp van steun van mensen uit hun directe omgeving.

Opvoeden valt niet altijd mee en in ieder gezin loopt het wel eens minder goed. Opvoeden is iets dat iedereen met vallen en opstaan leert. Je ervaringen delen met andere werkt vaak heel positief. De meeste gezinnen lopen namelijk tegen dezelfde “problemen” aan in de opvoeding. Bij het sparren met andere krijg je het gevoel dat je er niet alleen voor staat. Als de spanningen in huis echter wel te hoog oplopen en ouders en hun kinderen niet meer in staat zijn daar zelfstandig het hoofd aan te bieden, dan ontstaat de behoefte en soms de noodzaak om een beroep te doen op professionele hulp.

Het gezin is door welke reden dan ook uit balans geraakt en zoals eerder gezegd is opvoeden niet altijd even makkelijk en als er ook nog zorgen bij komen wordt de overbelasting te groot. Hoe lukt het dan om het gezin zelf weer draaiende te krijgen?

Als er behoefte is aan ondersteuning, kan ik samen met het gezin de vragen en problemen in de ouderschap en opvoeding signaleren en in kaart brengen. Waarom loopt het allemaal niet lekker en gaat het even niet zo goed met het gezin?  Daar kunnen meerdere redenen voor zijn.

Hieronder staan enkele voorbeelden:

 • is er binnen het gezin moeite met het stellen van duidelijke regels?
 • of om grenzen aan te geven en/of structuur te bieden?
 • zijn de verwachtingen naar elkaar toe nog wel realistisch?
 • en hoe loopt de communicatie tussen de gezinsleden?
 • hoe is de samenwerking tussen ouders en de kinderen?
 • is er wel voldoende ontspanning om de taken binnen het gezin vol te houden?
 • hoe versterk ik als ouder mijn opvoedingsvaardigheden?
 • wanneer valt een kind of jongere met zijn of haar gedrag onder gedragsproblemen?
 • wat valt onder “normaal” gedrag en “normale” opvoeding?
 • en hoe neemt de opvoedingsbelasting iets af? Wat heeft het gezin daarbij nodig? Zijn er praktische tips?
 • hoe schakel je als gezin, daar waar nodig, het sociale netwerk in? En hoe maak je daar als gezin gebruik van?

Heel belangrijk is om te gaan kijken hoe het gezin weer de kracht terugkrijgt in het versterken van de zelfredzaamheid, zelfsturing of het benutten van eigen kracht. Hierbij gaat het erom dat gezinsleden herkennen over welke krachten, kwaliteiten en sociale steun zij beschikken en er tegelijkertijd op vertrouwen dat het ze lukt daarmee hun leven een positieve wending te geven.

Om de zelfredzaamheid als gezin te bereiken is er aandacht voor elk gezinslid en daarom is het ook zinvol dat alle betrokken gezinsleden tijdens de sessies aanwezig zijn. Uiteraard bepalen de ouders uiteindelijk wie er allemaal aanwezig zijn. Niet alle gezinsleden zien zichzelf als deel van het probleem maar kunnen wel bijdrage aan de oplossing! Het is de bedoeling om samen af te stemmen en om samen het doel te bereiken met de werkwijze dat bij het gezin past.

Zijn jullie bereid, als gezin, de zoektocht aan te gaan en de regie over jullie eigen leven te nemen? Te onderzoeken wie jullie zijn en waar jullie voor staan? De specifieke kenmerken als gezin te omarmen en gemotiveerd te kijken wat jullie daarbij kunnen leren?

Dan nodig ik jullie uit voor een kennismakingsgesprek en dan gaan we samen kijken wat jullie daarbij nodig hebben. Wij gaan dan kijken welke aanpak het beste bij jullie gezin past!

Family-Coaching

Benieuwd wat ik voor jou of jullie zou kunnen betekenen?

Neem dan vrijblijvend contact met me op om kennis te maken. Klik hiervoor op onderstaande knop om naar de contactpagina te gaan.